Jogi nyilatkozat

Jelen nyilatkozat a HARAPÓ MÓKUS ÉTTEREM (http://www.harapomokus.hu/) weboldalra - beleértve annak dinamikus és statikus tartalmait és szerkezetét is (a továbbiakban: Webhely) -, valamint a Webhely használatára vonatkozó alapelveket tartalmazza. Jelen nyilatkozatot a Webhely látogatója (a továbbiakban: Látogató) a Webhely használatával tudomásul veszi és azt elfogadja. 

Szerzői jogok 

A Webhely szerzői jogi oltalom alatt áll, tartalmának részben vagy egészben történő bármely módon és célból történő felhasználására és felhasználási jogának átruházására kizárólag a Webhely tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos) jogosult. Tulajdonos nem kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik harmadik személytől származó képi- és szöveges tartalmakra vonatkozóan, melyek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. 

Harmadik személy weboldalára vonatkozó jognyilatkozat 

A Webhely harmadik személy részéről üzemeltetett weboldalakhoz (a továbbiakban: Partneroldalak) vezető linkeket (a továbbiakban: hyperhivatkozás) tartalmaz. A Tulajdonos a Partneroldalakért - beleértve azok tartalmáért, működéséért, esetlegesen előforduló jogsértéseikért (beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét) - semmilyen felelősséget nem vállal. 

Webhely használata, módosítása, rendelkezésre állása 

A Látogató elfogadja, hogy a Webhelyet a törvényes keretek közt, rendeltetésszerűen köteles használnia. 

A Tulajdonos 

- nem felel a Webhely használatából vagy használhatatlanságából származó bármilyen kárért.
- nem garantálja a Webhely hibamentességét és folyamatos rendelkezésre állását.
- fenntartja a Webhely előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának, esetleges szünetelésének vagy a megszüntetésének jogát.
- fenntartja a Webhelyen közölt árak változtatásának jogát. Az árváltoztatás a már megkötött szerződéseket nem érinti.

A Tulajdonosnak bármikor jogában áll jelen alapelveket módosítania a hatályos jogszabályok figyelembevételével.

Barátságos vendéglátás 1993 óta